Alkmaar Ontzet evenement dit jaar anders dan anders

De 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” heeft besloten om dit jaar af te zien van de traditionele viering van Alkmaar Ontzet. Dit jaar voor één keer geen evenementen waarveel mensen bij betrokken zijn. Dus geen optochten of muziekspektakels zoals de Alkmaarders dat van ons gewend zijn.

Waarom nemen we dit besluit nu al?

Grote evenementen als onze viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober vragen een lange voorbereidingstijd. Het hele jaar door werken het bestuur, de verschillende commissies en heel veel vrijwilligers hard om alle Ontzetevenementen voor te bereiden en vorm te geven. Dit jaar hebben we echter te maken met de realiteit van de Coronavirus beperkende maatregelen en is er nog geen zicht op hoe evenementen er uit kunnen gaan zien na 1 september.

Alkmaar Ontzet ‘ONTZETtend anders”: Corona-proof herdenken én vieren. Daarom zijn we begonnen met het vormgeven van een Coronavirus-veilige 8 Octoberviering! Alkmaar Ontzet: ‘ONTZETtend anders”! Achter de schermen is er gebrainstormd én worden ideeën al uitgewerkt. Natuurlijk hoeft niet alles (tijdelijk) in de ijskast. In 2019 zongen bijvoorbeeld voor het eerst honderden schoolkinderen in Podium Victorie tijdens de Minikoraal Alkmaar. Wij vinden 8 oktober geen 8 oktober als er niet gezongen kan worden, dus voor de Minikoraal Alkmaar en andere jeugdactiviteiten zijn we een Coronaveilige variant aan het bedenken. De zuurkoolmaaltijd? Ook dat zal anders moeten, maar dat doen we dan met een bijzondere twist”. En alle Alkmaarders en buitenpoorters kunnen meegenieten om zo samen te herdenken en te vieren.

Dat is nog maar een topje van de ijsberg. Natuurlijk hadden we liever de optochten en zuurkoolmaaltijd gewoon door laten gaan, maar we zien het ook als een mooie kans om onze creativiteit in te zetten en nieuwe vormen te vinden voor oude en nieuwe tradities.

Hoe dan? Anders!

8 oktober is voor iedere Alkmaarder en buitenpoorter een dag om samen met ons stil te staan bij wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven en feest te vieren. Ook op 8 oktober 2020 doen we dat. Alleen dit jaar wordt het allemaal nét even anders. Wat niet verandert, is hoe we de viering organiseren: voor Alkmaarders, door Alkmaarders.

Hoe?

Via onze website en social media-kanalen zoals Facebook en Instagram houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen van de 2.0 Ontzetviering. U kunt zich alvast verheugen, want speciaal wordt deze editie zeker! Lid worden van onze vereniging kan natuurlijk ook gewoon in 2020. Juist nu, want met uw lidmaatschap steunt u één van de leukste verenigingen van Alkmaar en staan we samen ONTZETtend sterk!