Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt voor Kennemer Wonen, ook in moeilijke tijden.

“Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt voor Kennemer Wonen. Altijd al, maar nu nog meer dan ooit.” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Zij waren voornemens een gemiddelde huurverhoging van 2,6% (gelijk aan inflatie) te vragen maar dat hebben ze verlaagd naar 1,4%. ze sluiten onze ogen niet voor alles wat er nu om ons heen gebeurd.

De afgelopen weken hebben ze op verschillende manieren laten zien dat zij écht iets kunnen betekenen in het leven van onze huurders. Met deze lagere huurverhoging ‘geven ze thuis’ aan onze huurders in Noord-Kennemerland.

Door gematigd huurbeleid en lage streefhuren garanderen ze de betaalbaarheid voor wonen nu en in de toekomst. Ruim 2.000 huishoudens krijgen dit jaar geen huurverhoging.