De jeugd mag weer buiten sporten – Hoe nu verder? Tips en voorwaarden

Na de persconferentie van vorige week dinsdag staan jullie allemaal te trappelen om weer aan de slag te gaan. Alkmaar Sport ontvangt veel vragen van verenigingen, Kinderen willen weten wanneer zij kunnen starten en onder welke voorwaarden. Alkmaar sport kan niet zo 1, 2, 3 antwoord op geven, daarvoor moeten zij -net als heel Nederland- eerst het volgende proces volgen:

  • Er is door een landelijke werkgroep (met o.a. vertegenwoordigers van VWS en NOC*NSF) gewerkt aan een protocol.Dit kunt u hier inzien: https://nocnsf.nl/sportprotocol
  • Daarnaast moet de noodverordening worden aangepast die op dit moment geldt voor de gemeente Alkmaar.
  • De nieuwe noodverordening zal duidelijkheid geven aan de sportverenigingen; waar en onder welke voorwaarden er gesport mag worden.
  • Op basis van o.a. de noodverordening zal een checklist opgesteld worden waaraan de plannen van verenigingen getoetst worden.
  • De checklist wordt u toegestuurd en is dan terug te vinden op de website van Alkmaar Sport.

Uiteraard hebben deze zaken een hoge prioriteit bij alle partijen. Alkmaar sport hoopt zo snel mogelijk -in samenwerking met de gemeente Alkmaar- meer informatie te kunnen verschaffen over de manier waarop het verenigingsleven op de buitensportaccommodaties voor de jeugd weer opgepakt kan worden.


LET OP! De activiteiten voor de jeugd kunnen pas gestart worden na berichtgeving van de gemeente!


Heb geduld! Maak op de achtergrond wel alvast de plannen gereed! De volgende richtlijnen zijn al bekend en kunt u meenemen in deze plannen:

  • Trainingen zijn toegestaan, competitie/wedstrijden niet;
  • Er wordt alleen buiten gesport;
  • Kantine en kleedkamers blijven gesloten;

Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar de club. Indien zij wel gebracht worden mogen ouders niet blijven kijken.

Corona update voor verenigingen

Bekijk deze pagina met links en tips voor verenigingen.