Europees Kampioenschap wielrennen in Alkmaar een geslaagd evenement

Het college heeft de eindrapportage van het Europees Kampioenschap wielrennen in de vergadering van 10 maart 2020 vastgesteld. In de rapportage schetst het college de resultaten van het EK dat van 7 tot en met 11 augustus 2019 in Alkmaar werd verreden. De rapportage maakt duidelijk dat er ondanks de korte voorbereidingstijd een succesvol evenement is neergezet met grote impact op verschillende vlakken. Het college heeft de eindrapportage voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met hulp van een indrukwekkend aantal van 780 vrijwilligers is er een EK neergezet dat wereldwijd 14 miljoen televisiekijkers heeft opgeleverd. Zo’n 100.000 bezoekers hebben een EK bezocht, waaraan 1050 deelnemers meededen uit 42 verschillende landen. De vijf EK-dagen hebben voor 3 miljoen euro aan directe bestedingen opgeleverd. En kijkende naar de waarde van de kijkcijfers, vertegenwoordigt het EK 16 miljoen euro aan reclamezendtijd.

“De regio Alkmaar heeft een mooi podium geboden voor de topsport en de 14 miljoen kijkers wereldwijd. De evaluatie laat zien dat het EK niet alleen sportief, maar ook economisch een impuls voor de regio is geweest. Met beperkte tijd en begroting een resultaat dat alle verwachtingen overtreft.” aldus Pieter Dijkman, wethouder sport.Pieter Dijkman, wethouder sport

Hoewel het college nog in gesprek is met de provincie Noord-Holland over bijdragen en er nog een bezwaarprocedure loopt tegen een subsidie-afwijzing van het ministerie van VWS, is het EK georganiseerd binnen de vooraf geschetste financiële bandbreedte. Het college wacht niet langer op de uitkomsten van deze procedures en presenteert in haar rapport een gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1,1 miljoen. Mochten er alsnog bijdragen volgen vanuit de provincie Noord-Holland en Ministerie van VWS kan het EK worden afgesloten met een positief financieel resultaat. De gemeenteraad bespreekt de rapportage binnenkort.