Gemeente Alkmaar komt horeca financieel tegemoet

Gemeente Alkmaar komt met ingang van 12 mei 2020 de hotel-, restaurant- en cafébranche financieel tegemoet vanuit het lokale noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis. De sectoren, die hard zijn getroffen door de COVID-19 maatregelen, hebben de gemeente om financiële steun gevraagd. Het college van B&W ontlast ze door verschillende belastingen uit te stellen of kwijt te schelden.

Uitstel en kwijtschelding belastingen

Voor de betaling van toeristenbelasting over 2019 wordt uitstel verleend tot eind 2020. De toeristenbelasting over 2020 wordt niet in rekening gebracht. Aangifte 2019 blijft uiteraard wel gewoon nodig. Ook wordt de precariobelasting 2020 voor terrassen kwijtgescholden. Verder wordt de reclamebelasting voor 25% (gelijk aan één kwartaal) in 2020 niet in rekening gebracht. Deze laatste maatregel geldt niet alleen voor de horeca, maar voor alle Alkmaarse ondernemers waar reclameheffing op van toepassing is.

Noodfonds

In april stelde de gemeente een noodfonds in van 10 miljoen euro om de meest dringende problemen, voortvloeiend uit de coronacrisis, aan te pakken. Het bedrag is bedoeld voor inwoners en ondernemers en komt bovenop de 1,5 miljoen euro van het stimuleringsfonds die eerder al werd aangekondigd. De financiële tegemoetkoming voor de horeca wordt bekostigd uit het noodfonds.