Handhaving Alkmaar nog steeds onbereikbaar!

In diverse raads- en commissievergaderingen is door de Onafhankelijke Partij Alkmaar vragen gesteld over de bereikbaarheid van de afdeling handhaving.

De Alkmaarse partij OPA wil dat alle inwoners van Alkmaar op een laagdrempelige manier een (overlast)melding kunnen doen bij de afdeling handhaving. Handhaving is telefonisch slecht tot niet bereikbaar, met name buiten kantoortijden. Nu kan een melding alleen gedaan worden met een DigiD account, een zeer omslachtige methode. De (overlast)meldingen waar de politie niet aan toekomt kunnen vaak door een handhaver sneller worden opgepakt.

Handhavers kunnen efficiënter worden ingezet door de bereikbaarheid te vergroten.

OPA stelt raadsvragen, lees verder:http://opa-alkmaar.nl/nieuws/