NWZ mag doorgaan met bomen kappen

Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar mag doorgaan met het kappen van bomen ten behoeve van de nieuwbouw.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben een kapvergunning verleend voor het kappen en verplaatsen van 130 bomen. Deze kap heeft voor een groot deel al plaatsgevonden..

De kap is nodig voor de nieuwbouw van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar in de Alkmaarse Hout. Dat dit leidt tot verstoring van vleermuizen hoeft geen reden te zijn om de vergunning

te weigeren, omdat gedeputeerde staten van Noord-Holland daarvoor een ontheffing heeft verleend in de zin van de Wet natuurbescherming.

Hetgeen verder door verzoekster is aangevoerd is ook onvoldoende om te oordelen dat de verleende kapvergunning in bezwaar geen stand zal houden.

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.