Ring Alkmaar moet openblijven voor landbouwverkeer

LTO Noord en Cumela Nederland hebben de wegbeheerders van de Ring Alkmaar verzocht om de ring open te houden voor het landbouwverkeer om een goede en veilige doorstroming te bevorderen.

Bij de start van de renovatie van de Leeghwaterbrug in mei 2017 hebben LTO Noord en Cumela Nederland met alle wegbeheerders van de Ring Alkmaar de afspraak gemaakt dat het landbouwverkeer gedurende de renovatieperiode op de Ring Alkmaar is toegestaan. Daarbij is ook afgesproken dat op basis van een eindevaluatie van de ‘gedoogperiode’ een definitief besluit wordt genomen over het wel/niet toestaan van het landbouwverkeer op de Ring Alkmaar.

Definitief toestaan van landbouwverkeer na positieve ervaringen
De Leeghwaterbrug is onlangs opgeleverd. Gedurende de periode van de renovatie heeft de afwikkeling van het landbouwverkeer over de Ring niet tot problemen geleid. De doorstroming van het verkeer is niet belemmerd en ongelukken waarbij een landbouwvoertuig betrokken was hebben zich niet voorgedaan. Het overige verkeer gedraagt zich ten opzichte van een landbouwvoertuig op een vergelijkbare wijze als bij een vrachtwagen. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om een positief besluit te nemen over het toestaan van landbouwverkeer op de Ring Alkmaar. De eindevaluatie is helaas nog niet afgerond. Weliswaar heeft ingenieursbureau Sweco, in opdracht van de gemeente Alkmaar, het evaluatierapport opgeleverd, maar besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

Steun in de rug

Om te voorkomen dat de wegbeheerders na de renovatie van de Leeghwaterbrug de verkeersborden die het landbouwverkeer toegang tot de Ring verlenen gaan weghalen, hebben LTO Noord en Cumela de wegbeheerders verzocht om deze borden te laten staan, totdat definitieve besluitvorming over het evaluatierapport heeft plaatsgevonden. Een steun in de rug voor het verzoek van LTO Noord en Cumela is de onlangs door de Tweede Kamer goedgekeurde wetswijziging als gevolg waarvan de snelheid van het landbouwverkeer wordt verhoogd naar 40 km/u en de landbouwvoertuigen een kenteken gaan dragen.

Positief besluit van wegbeheerders na eindevaluatie
De wegbeheerders hebben in aanloop naar deze wetswijziging altijd aangegeven dat, als kentekening en snelheidsverhoging een feit is, zij het landbouwverkeer toegang willen verlenen tot provinciale wegen, tenzij dit uit oogpunt van verkeersveiligheid niet verantwoord is. Aangezien uit het onderzoek van Sweco gebleken is dat de aanwezigheid van landbouwverkeer niet heeft geleid tot verkeersonveilige situaties, verwachten LTO Noord en Cumela een positief besluit van de wegbeheerders op het verzoek om in ieder geval de borden te laten staan. En uiteindelijk natuurlijk definitief positief besluit als de eindevaluatie is afgerond. 

Bron: LTO