Voorjaarsinspectie van start bij Hoogheemraadschap

De Voorjaarsinspectie van onze dijken en duinen is weer begonnen. Onze gebiedsbeheerders lopen in tweetallen alle waterkeringen af om te checken of er schade is.

Dus als u mannen en vrouwen van het hoogheemraadschap met prikstokken op de dijken ziet of misschien zelfs op uw eigen land, weet u wat ze doen. En hebt u zelf schade geconstateerd zoals een omgevallen boom, graafschade en natte plekken of ernstige verzakkingen, laat het ons even weten via het formulier Melding openbare ruimte.

De voorjaarsinspectie vindt plaats ná het stormseizoen en vóór 1 mei. Later in het seizoen staat het gras te hoog om alle mogelijke schades te ontdekken. We controleren eind winter/begin voorjaar om te kijken hoe onze waterkeringen de stormen hebben doorstaan. Mocht het in februari of maart alsnog onstuimig worden, dan controleren we nog eens met speciale aandacht voor nieuwe schades.

Graafschade en verzakkingen

We checken bij alle waterkeringen of er stukken dijk zijn weggeslagen of weggespoeld, of de grasmat mooi dicht is, of er sprake is van graafschade, of de basaltstenen nog netjes liggen en we checken op natte plekken, verzakkingen en afkalving van riet. Ook dit jaar besteden we aandacht aan schades die veroorzaakt zijn door mollen. Bij veel molshopen bij elkaar, halen we er meteen een mollenvanger bij.

Inzicht in kwaliteit waterkeringen

Alle schades noteren we digitaal en die informatie gebruiken we om onze onderhoud- en beheermaatregelen te plannen. Ernstige schade verhelpen we meteen, minder serieuze schade nemen we mee in een geplande onderhoudsbeurt. Doordat we al vijf jaar op deze manier werken en alle gesignaleerde schades zijn vastgelegd, helpen de inspecties om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de waterkeringen. Ook bieden de gegevens houvast voor toezicht en handhaving, versterkingswerkzaamheden en voor vergunningverlening.    

Flinke klus

In totaal controleren we 270 km aan primaire keringen (90 km duin en 180 km harde dijk) en 1.100 km aan regionale keringen – zoals de dijken rond de Beemster- en Schermerpolder. Meer weten? Kijk dan op de pagina: Beschermen tegen overstroming > Inspecteren.