Vrijwilligersavond Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) succesvol met grote opkomst

Vrijdag 31 januari 2020 werd door de VDEB bestempeld tot vrijwilligersavond voor alle mensen, die zich vrijwillig voor het dorp, regelmatig inzetten voor het algemeen belang van de inwoners van Egmond-Binnen. Ze werden allemaal persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst met een hapje en een drankje, waarbij diverse mensen en werkgroepen werden bedankt voor hun inzet.

De inloop in dorpshuis De Schulp was om 19.30 uur en de eerste vrijwilligers meldden zich al meteen, waarna de kleine zaal bij de bar zich vulde met een groep van bijna 50 mensen.  Om ongeveer 20.00 uur begon de voorzitter, Henk Weeteling, met zijn openingsspeech. Namens de Vereniging Dorpsbelangen, die dit jaar 20 jaar bestaat, werden alle mensen verwelkomd op deze avond, onder wie wethouder Klaas Valkering en gebiedsregisseur Nicole Zwartelé. Zij werden namens de inwoners van Egmond-Binnen hartelijk bedankt, voor hun uitmuntende inzet en betrokkenheid voor ons dorp in de afgelopen jaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Dorpsvisie, die tot stand is gekomen dankzij enthousiaste vrijwilligers en vrijwilligsters, samen met de gemeente Bergen. De verkeersavond over de nieuwe afslag A9 bij Heiloo, maar vooral de voorbereiding hiervan, of een avond over het bouwen van woningen op de locatie van de R.K. kerk. Binnenkort worden op 12 februari nog eens twee presentaties gegeven voor onze inwoners.

De VDEB heeft enthousiaste werkgroepen, zoals “Wonen” met vooral het thema woningbouw, waarbij dankzij hun volharding en inzet, er nu aandacht aan wordt besteed. Dit mede dankzij de goede samenwerking met de Commissie Nieuwbouw Egmond-Binnen. Of de werkgroep “Zorg en Welzijn” met het woensdagmorgen-café en de hulp die zij boden bij het aanstellen van straat-coaches. Maar ook de werkgroep “Jongeren” die samen met het JOEB ieder jaar weer activiteiten voor al onze jongeren organiseert. Tenslotte de werkgroep “Communicatie” die, naast de zorg over onze actuele website en de persberichten, al een aantal jaren samen met Le Champion alternatieve parkeerplaatsen regelt voor de Midwinter Duinloop, waardoor de auto’s van de deelnemers nauwelijks nog parkeeroverlast in de dorpskern veroorzaken.

Een speciaal dankwoord was er voor Janina Swart, die als voormalig bestuurslid van de VDEB actief was, wethouder werd en later in 2014 de politieke partij Kies Lokaal oprichtte. Janina werd uitvoerig door de voorzitter in het zonnetje gezet en nadrukkelijk bedankt, voor haar respectabele inzet en bijzondere bijdrage voor het welzijn van de inwoners. De waardering voor haar inzet ging vergezeld met bloemen en een warm applaus. Ook waren er bloemen voor gebiedsregisseur Nicole Zwartelé. Zij werd geprezen om haar enthousiasme en haar betrokkenheid bij haar goede werk voor Egmond -Binnen. Wethouder Klaas Valkering rondde het officiële gedeelte van de avond af met een compliment voor de inzet van Nicole. Daarbij benadrukte hij, dat geen enkele Dorpsvereniging in de hele gemeente Bergen, zo actief is als die van Egmond-Binnen. Hij complimenteerde de VDEB voor de uitstekende samenwerking met de gemeente en gaf aan onder de indruk te zijn van wat de “ Binders “ allemaal voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen jaren. Daarmee doelde hij op de ontwikkeling van de Dorpsvisie en andere vrijwilligersprojecten zoals de renovatie van het Brinkje en diverse straten en wijken. Samenwerking is van essentieel belang, vooral bij het realiseren van grote projecten, zoals de toekomstige renovatie van het dorpshuis De Schulp en diverse nieuwbouw- plannen. De wethouder bevond zich kennelijk in goed gezelschap, want hij is de hele avond met allerlei mensen in gesprek gebleven, daarmee zijn belangstelling tonend voor de hele groep van vrijwilligers van Egmond-Binnen.

Na het officiële gedeelte was er een leuke quiz georganiseerd voor alle actieve vrijwilligers. Spelleiders en deelnemers van het organisatiecomité verdeelden de vrijwilligers in vier groepen met bijbehorende kleuren. Hierdoor werd de zaal ingedeeld in een “ groene, blauwe, rode en gele” groep. Uiteindelijk ontstond er een nek-aan-nek race tussen de “groenen” en de “blauwen”. De” blauwen” hebben gewonnen, maar met slechts één punt verschil. Dat bleek genoeg voor de prijs die bestond uit een schaal met diverse heerlijke borrelhapjes. De avond werd weer uitstekend verzorgd door de actieve gastvrouw van De Schulp, Jacquelien Verschoor. Rond 22.00 uur ging de bar dicht en ging men na een gezellige avond, met een tevreden gevoel en een cadeaubon van de “Pluktuin” op zak, weer “op huis aan”.

Tevreden over de waardering die voor menige vrijwilliger vaak de enige beloning is voor al het goede werk, dat elke dag ergens in ons dorp door gewone mensen wordt gedaan. Meestal geheel belangeloos en dus gratis en voor niets. Vrijwilligerswerk wordt het genoemd, maar het is buitengewoon belangrijk werk voor het welzijn van velen en de sociale samenhang onder de dorpelingen. Daarom zijn de inwoners van Egmond -Binnen terecht trots op deze mensen!

VDEB