Nieuwe poging algeheel vuurwerkverbod in Heiloo

De lokale partij Gemeentebelangen gaat toch nog eens proberen een algeheel vuurwerkverbod af te dwingen voor Heiloo.

Via een motie wil zij dat er vóór de jaarwisseling 2020/2021 een algeheel verbod voor consumentenvuurwerk opgenomen wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening van Heiloo en het voorstel tot wijziging uiterlijk 1 juli 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Daarnaast wil de partij dat de incidenten en gevolgen van de jaarwisseling 2019/2020 geëvalueerd worden en de uitkomsten aan de raad worden gepresenteerd.

Ook zou onderzocht moeten worden wat de wenselijkheid en de mogelijkheden zijn van een professionele vuurwerk- of lasershow op een centrale plek in Heiloo.

Tenslotte zou de raad geïnformeerd moeten worden over deze en/of andere mogelijke alternatieven en een voorstel inclusief kostenraming voorgelegd moeten krijgen.

Bron: BEATFM.NL